Memòria de programa

 

A la memòria de programa s’hi inclou els objectius del programa de l'agrupació, als que contribueix GiPSS , les activitats que desplega per a contribuir al seu assoliment, els indicadors de gestió que mesuren fonamentalment la seva activitat  i els recursos que s’hi assignen.

 

Memòria  programa 2022 (projecte) (PDF)

Memòria programa 2020 (PDF)

Memòria de programa 2019 (PDF)

Memòria de programa 2017  (WEB externa)

Memória de programa 2016   (WEB externa)

 

Accedir als pressupostos de la Generalitat de Catalunya (WEB externa)

 


Terminis d’actualització: Contínua
Fonts: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Departament de Vicepresidència d’Economia i Hisenda
Última actualització: Dades projecte 2022
Última revisió: 31 de desembre 2022