Grups d'interès

En aquest Registre s'hi han d'inscriure obligatòriament totes les persones físiques o jurídiques que la Llei considera com a grups d'interès, així com totes les activitats d'influència directa o indirecta que duguin a terme aquests grups d'interès.

Són grups d'interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d'influir directament o indirectament en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques, en l'elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d'un interès propi o de tercers o d'un interès general.

 

Registre de grups d'interès  (WEB externa)

Activitats dels alts càrrecs  (marc Acord de Govern 82/2016) (WEB externa)

Agenda, obsequis i viatges del gerent GiPSS i ICSSetembre de 2016 a  6 de maig 2021  (XLS)


Terminis d’actualització: Contínua
Fonts: Departament de Justícia i Transparència ICS.
Última actualització: 6 de maig de 2021
Última revisió: 15 de febrer de 2022