Govern i organització

 

Consell d’Administració (WEB interna)

Alts càrrecs (WEB interna)

Comitè de Direcció (WEB interna)

Organigrama (WEB interna)

   Grups d’interès. Agenda (WEB interna)   

 

Situació de GiPSS dins de l'Administració de la Generalitat    (WEB externa) 

Acord de 20 de juliol de 1992, d'autorització al SCS, per crear la empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut (PDF)

Estatuts Acord GOV/142/2020, de 10 de novembre de 2020 (PDF)                                                                                      

Registre del sector públic

de la  Generalitat de Catalunya

 Misió, visió i valors. Aprovat 24/3/2017 (PDF)

Codi de Bon Govern GiPSS Acord GOV/82/2016  . Aprovat 19/07/2016  (PDF)                    

Manual del/la conseller/a.  Aprovat 19/07/2016 (PDF)                                      

Codi Ètic. Aprovat 20/07/ 2015 (WEB interna)

Funcions de GiPSS. Article 3 dels Estatuts  (PDF)                                                                                                                                                 

 


Terminis d’actualització: Contínua
Fonts: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Última revisió: 31 de desembre de 2022