Govern i organització

 

Estatuts. Acord de Govern 20 de juliol 1992 (PDF)

Versió consolidada que inclou les  següents modificacions:

  1. Mitjançant l'Acord del govern de la Generalitat de 27 de maig de 1997,  pel qual es modifica l'article 5.2 dels Estatuts de l'empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut
  2. Mitjançant l'Acord del govern de la Generalitat de 28 de setembre de 1999,  pel qual es modifiquen parcialment els estatuts de l'empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut (articles 2,3,5,6 i 11)
  3. Mitjançant l'Acord del govern de la Generalitat de 24 d'octubre de 2006 (GOV/157/2006 de 24 d'octubre),  pel qual es modifica l'article 2 dels Estatuts de l'empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut.

Misió, visió i valors. Aprovat 24/3/2017 (PDF)

Codi de Bon Govern . Aprovat 19/07/2016  (PDF)

Codi Ètic. Aprovat 20/07/ 2015 (WEB interna)

Funcions de l'ens. (PDF)

Consell d’Administració

Comitè de Direcció

Organigrama

Alts càrrecs

Grups d’interès

Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya (Web externa)


Terminis d’actualització: Contínua
Fonts: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Última revisió: 10 de juliol de 2019