Comitè de Direcció, vigent des del 7 de setembre de 2022

 

El Comitè de Direcció de GiPSS exerceix un paper fonamental en l'estructura organitzativa de l'empresa. Assumeix diverses responsabilitats, entre les quals destaquen la presa de decisions estratègiques, la supervisió de les operacions i el desenvolupament de l'organització.

Aquest òrgan facilita el funcionament eficient de l'empresa i l'assoliment dels seus objectius. Els seus membres es reuneixen periòdicament amb la finalitat de coordinar les activitats de les diferents àrees funcionals de l'empresa i prendre decisions estratègiques de manera conjunta.

 

Dr. Rafael Gràcia i Escoriza  (PDF) - Gerent                                                                                                                        gerencia.gipss@gencat.cat

Sr. Xavier Figueras Moreno   (PDF) - Direcció Administració General                                                                          xfigueras.gipss@gencat.cat

Dr. Rami Qanneta (PDF) - Direcció Assistencial/Centre                                                                                                    rqanneta.gipss@gencat.cat

Sra. Pilar Gullí Gálvez  (PDF) - Direcció Econòmic Financera                                                                                         pilar.gulli@gencat.cat

Sra. Elena Garayalde Martín (PDF) - Direcció de Persones                                                                                             egarayalde.gipss@gencat.cat

Dra. Eugènia Sopena Bert  (PDF) - Cap de Servei d'Internament de l'Hospital Sociosanitari Francolí               essopena.gipss@gencat.cat

Sr. Jesús Esteve Ferran (PDF) - Direcció d'Infermeria HSS Francolí                                                                             jeferran.gipss@gencat.cat

Dra. Montserrat Gens Barberà (PDF) - Direcció Organització de Processos i Qualitat                                           mgens.tgn.ics@gencat.cat

Sr. David Ayala Villuendas (PDF)- Direcció de Sistemes Informació                                                                           dayala.tgn.ics@gencat.cat

 

Telèfon de contacte  977191292

 

Comite Direcció des de 4 d'agost de 2020 fins 7 setembre 2022 (PDF)

 Comite Direcció 2016 - fins 4 d'agost de 2020 (PDF)

Comitè de Direcció 2015 - 2016 (PDF)


Terminis d’actualització: Contínua
Última actualització:  7 de setembre de 2022
Última revisió: 31 de desembre  de 2022