Avaluació de l'acció pública

 

GiPSS  compta amb una Unitat de Qualitat Assistencial ubicada a la seu de l’empresa, dona suport a les direccions i a tot el personal dels diferents centres pel que fa a la implantació de la Política de Qualitat de l’empresa, basada en la millora continua i en tenir com a objectiu ser excel·lent en tots els serveis prestats.