ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

 

L’objectiu de Gestió i Prestació de Serveis de Salut es la gestió i l’administració de centres, serveis i els establiments de protecció de la salut.

En aquest apartat trobareu tota la informació relativa al model de organització i govern, així com la informació detallada dels nostres serveis.