Patrimoni

 

La informació relativa a la gestió patrimonial, fa referencia a les dades més rellevants de l'inventari general de béns immobles de domini públic i la referent a la gestió del patrimoni.

 

Relació de bens. Actualizació 2018- març 2019 (PDF)

Gestió de patrimoni 2018 (PDF), dades extretes de l'Auditoria 2018 (PDF)

 

Relació de bens. Actualizació 2017 (PDF)

Gestió de patrimoni 2017 (PDF), dades extretes de l'Auditoria 2017 (PDF)

 

Relació de bens. Dades 2015- 2016 (PDF)

Gestió de patrimoni 2016 (PDF), dades extretes de l'Auditoria 2016 (PDF)

 

Béns mobles d'especial valor (no aplica)

 

 


Terminis d’actualització: Anual
Fonts: Direcció Administrativa GiPSS

Última actualització: 25 de març de 2019
Última revisió: 16 d'octubre  de 2019