Preus públics

 

L'article 83 de la Llei general de sanitat, 14/1986 de 25 d’abril, estableix que no s'ha de finançar amb càrrec a fons públics del Sistema Nacional de Salut l'assistència sanitària en els supòsits d'assegurances obligatòries especials i en tots els supòsits, assegurats o no, en els quals aparegui un tercer obligat al pagament, i afegeix que les administracions que hagin atès sanitàriament aquests usuaris tindran dret a reclamar al tercer responsable el cost dels serveis prestats. L'annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, regula l'assistència sanitària, el pagament de la qual s'ha de reclamar als tercers obligats al pagament.

 

Preus públics GiPSS 2023-2024. Aprovats en Consell d'Administració 28/10/2022 (PDF)

Preus públics GiPSS 2021-2022. Aprovats en Consell d'Administració 23/10/2020 (PDF)

Preus públics GiPSS 2019 - 2020. Aprovats en Consell d'Administració 22/02/2019 (PDF)

 

 


Termini de actualització: Continua
Última actualització: 28 d'octubre de 2022
Última revisió: 31 de desembre de 2022