Personal adscrit

Informació relativa als llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de  contractes signats amb l'entitat que, en virtut del contracte, dugui a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment públic.

 

Actualització 2022 (PDF)

Actualització 2020 - 2021 (PDF)

Actualització 2019 (PDF)

Actualització 2017-2018  (PDF)


Terminis d’actualització: Contínua
Fonts:Direcció Administrativa de GiPSS
Última actualització: 31 de desembre de 2022
Última revisió:  17 de març de 2023