Contractació pública

A continuació podeu trobar els enllaços al Portal del Contractant, al Registre Públic de Contractes, i a les clàusules signades amb el CatSalut . També trobareu actualitzada la informació relativa als convenis, aliances i altres contractes subscrits per GiPSS.

 

  • A la plataforma de Serveis de Contractació Pública (WEB externa) de la Generalitat de Catalunya, trobareu els anuncis de  licitació, adjudicació i contractes concertats per GiPSS. Així mateix, us podreu descarregar els plecs de clàusules particulars, els plecs tècnics, els projectes constructius i tota la documentació relativa a les licitacions de GiPSS.

                 Òrgan de contractació:

                 Consell d'Administració de Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS).

                 Carrer Joan Pau II, 2

                 Telèfon: 977191292

                 Fax: 977220846

                 Correu electrònic: mmartinez.gipss@gencat.cat