Contractació pública

 

Aquí trobareu enllaços al Portal de Contractació i al Registre Públic de Contractes, així com informació sobre convenis, personal adscrit i estadístiques de contractació.

A la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (WEB externa) de la Generalitat de Catalunya, trobareu els anuncis de  licitació, adjudicació i contractes concertats per GiPSS, i la informació sobre els contractes programats, modificats, prorrogats, anul.lats i resolucions anticipades. Així mateix, us podreu descarregar els plecs de clàusules particulars, els plecs tècnics, els projectes constructius i tota la documentació relativa a les licitacions de GiPSS.

 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública

Licitacions

Adjudicacions i formalitzacions

Anul.lacions i decisions de no adjudicació

Contractació programada 2023

Òrgan de contractació:

Consell d'Administració de Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS)

Carrer Joan Pau II, 2

Telèfon: 977191292

Fax: 977220846

Correu electrònic: gipss@gencat.cat

 

 Dades estadístiques de contractació
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya  RPC
Registre Electrònic d'empreses licitadores RELI

Convenis, aliances i entitats participades (WEB interna)

Altres contractes (WEB interna)

Personal adscrit (WEB interna)

Preus públics GiPSS (WEB interna)

 

Estudis i informes (WEB externa)

Acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació elaborats per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (WEB externa)

Preguntes i respostes més freqüents en les consultes en matèria de contractació (WEB externa)

Resolucions dels recursos especials, nul·litats, resolucions judicials definitives, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes (WEB externa)

 


Terminos de actualización: Continua
Última revisión: 31 de desembre de 2022

Avís legal: Gestió i Prestació de Serveis de Salut permet la reutilització dels continguts i de les dades a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció, més enllà de les condicions bàsiques establertes en els article 8 i 9 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic i que estableix: No desnaturalitzar el sentit de la informació, citar sempre la font de la informació, autor o titular, i mencionar la data de l'última actualització de la informació. En el cas que s'atorgui una llicència a una obra aquesta és la que prevaldrà i s'haurà d'especificar la informació concreta, comercial o no comercial, per a la que es concedeix la reutilització, la durada, les obligacions del beneficiari i de l'organisme concedent, la responsabilitat d'ús i la modalitat financera. No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l'entitat en publicacions i webs no corporatius