Clausula de consentimento para el tratamiento y cesión de datos personales

Gestió i Perstació de Serveis de salut, li informa que en compliment del que disposa la RGPD, vostè ha de saber que en referència al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquetes, les dades de caràcter personal facilitades i recollides en aquesta sol·licitud de treball o currículum vitae, seran tractades informàticament, i inclosos  en el fitxer de personal de GiPSS, on es recullen i emmagatzemen les dades personals amb la finalitat exclusiva de formar part del registre de CV, dels processos de selecció de personal i de contractació que es puguin donar a terme.

L’interessat atorga el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals amb la finalitat anteriorment esmentada.

En el supòsit que es produís alguna modificació de les seves dades personals, li sol·licitem, que ens ho comuniqui per escrit amb la única finalitat de mantenir actualitzada la seva sol·licitud.

L’ informem que vostè té dret l’ accés, rectificació i supressió de les dades obtingudes al present document. Per a poder fer efectius els drets descrits ha de dirigir-se al Departament de persones i Organització de Gestió i Prestació de Serveis de Salut. Contacte DPD per correu electrònic: ebalanya.gipss@gencat.cat  o bé per telèfon al 667 07 66 20.