CONVOCATÒRIES  PROFESSIONALS

MILLORES TEMPORALS  PERSONAL VINCULAT A GiPSS


MILLORA TEMPORAL INTERNAMENT HSSFRANCOLÍ I RHB TERRES DE L’EBRE CIRCULAR INFORMATIVA 03/2022 

Per la present us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals a Internament i RHB Terres de l’Ebre:

 • 1 Aux. Inf. al 100% de la jornada en torn de nit a Internament.
 • 2 DUI al 100% de la jornada en torn de NIT a Internament.
 • 1 DUI al 100% de la jornada en torn de tarda a Internament.
 • 1 Fisioterapeuta al 100% de la jornada per atenció domiciliària i ambulatòria al centre de RHB de Deltebre.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 24 de maig de 2022, a les 12 hores.


MILLORA TEMPORAL INTERNAMENT HSSFRANCOLÍ CIRCULAR INFORMATIVA 02/2022

Per la present us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals a Internament:

 • 1 Aux. Inf. al 100% de la jornada en torn de nit a Internament.
 • 1 Aux. Inf. al 100% de la jornada en torn de matí a Internament.
 • 1 Aux. Inf. al 100% de la jornada en torn de tarda a Internament.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El nou termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 29 de març de 2022, a les 12 hores.


MILLORA TEMPORAL SERVEI DE REHABILITACIÓ BAIX CAMP 01/2022

Us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals al servei de Rehabilitació:

 • 1 Fisioterapeuta 3’5 hores al dia, de 10:00 a 13:30 hores, per a Atenció domiciliària Baix Camp.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 10 de gener de 2022, a les 12 hores.


MILLORA TEMPORAL INTERNAMENT AUX. INFERMERIA  I AL SERVEI DE RHB EXTRA HOSPITALÀRIA TGNÈS I TERRES DE L’EBRE

Us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals:

AUXILIAR D’INFERMERIA:

 1. 1 Aux. Inf. al 100% de la jornada en torn de matí a Internament.
 2. 1 Aux. Inf. al 100% de la jornada en torn de nit a Internament.

RHB TERRES DE L’EBRE:

 1. 1 Fisioterapeuta a jornada parcial per RHB ambulatòria a Deltebre.

RHB EXTRA HOSPITALÀRIA:

 1. 1 Fisioterapeuta al 100% de la jornada pel centre de Constantí.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització.

El nou termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 24 de març de 2021, a les 12 hores.


MILLORA TEMPORAL AL SERVEI DE RHB EXTRA HOSPITALÀRIA

Us informem, per si és del vostre interès, que disposem de la següent millora temporal al servei de RHB Extra hospitalària:

 • 1 Fisioterapeuta al 100% de la jornada en atenció ambulatòria i domiciliària.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització.

El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà del 15 al 22 de juliol de 2019, a les 12 hores.


MILLORA TEMPORAL AL SERVEI DE RHB EXTRA HOSPITALÀRIA A TERRES DE L’EBRE

Us informem, per si és del vostre interès, que disposem de la següent millora temporal al servei de RHB Extra hospitalària a Terres de l’Ebre:

 • 1 Logopeda al 55,3% de la jornada.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà del 29 de juliol al 5 d’agost de 2019, a les 12 hores.


CONVOCATÒRIES TEMPORALS

4 DUI per a Internament a l’Hospital Sociosanitari Francolí (ref. PS 04/2022)

Requisits:

 • Diplomatura en Infermeria

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació temporal de sis mesos a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT pel grup professional 2.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 31 de maig de 2022, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


METGE/ESSA ESPECIALISTA (ref. PS 03/2021)

Requisits:

 • Llicenciatura en Medicina
 • Especialitat: En Medicina Interna, Geriatria, Intensiva o Medicina Familiar i Comunitària.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació temporal d’un any a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 25 d’octubre de 2021, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


METGE/ESSA ESPECIALISTA (ref. PS 01/2021)

Requisits:

 • Llicenciatura en Medicina
 • Especialitat: En Medicina Interna, Geriatria, o Medicina Familiar i Comunitària.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació temporal, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 5 de març de 2021, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic ebalanya.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


METGE/ESSA ESPECIALISTA (ref. PS 01/2020)

Requisits:

 • Llicenciatura en Medicina
 • Especialitat: En Geriatria, Medicina Familiar i Comunitària, o Medicina Interna.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació temporal, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 24 de gener de 2020, a les 14 hores, el Currículum Vitae,  junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (HSS Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2)  o al correu electrònic ebalanya.gipss@gencat.cat.

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


CONVOCATÒRIES INDEFINIDES

METGE/ESSA ESPECIALISTA per a Internament a l’Hospital Sociosanitari Francolí (ref. PS 03/2022)

Requisits:

Llicenciat/da en  Medicina, preferentment especialista en Medicina Interna, Geriatria o Medicina Familiar i Comunitària.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 20 de maig de 2022, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


METGE/ESSA ESPECIALISTA pel servei de PADES (ref. PS 02/2022)

Requisits:

Llicenciat/da en  Medicina, preferentment especialista en Medicina Interna, Geriatria o Medicina Familiar i Comunitària o Màster en Cures Pal.liatives.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 20 de maig de 2022, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


METGE/ESSA ESPECIALISTA (ref. PS 01/2022)

Requisits:

 • Llicenciatura en Medicina
 • Llicenciat/da especialista en Medicina, preferentment Interna, Geriatria, Familiar i Comunitària.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 28 de febrer de 2022, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


METGE/ESSA ESPECIALISTA (ref. PS 02/2021)

Requisits:

 • Llicenciatura en Medicina
 • Especialitat: En Medicina Interna, Geriatria, o Medicina Familiar i Comunitària.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

 Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 26 d’abril de 2021, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


METGE/ESSA ESPECIALISTA (ref. PS 01/19)

Requisits:

 • Llicenciatura en Medicina
 • Especialitat en Rehabilitació Física i Rehabilitació.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1 nivell III.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 7 de juliol de 2019, a les 14 hores, el Currículum Vitae  i documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (HSS Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2)  o al correu electrònic ebalanya.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


METGE/ESSA ESPECIALISTA (ref. PS 02/19)

Requisits:

 • Llicenciatura en Medicina
 • Especialitat: En Geriatria, o Medicina Familiar i Comunitària, o Medicina Interna.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1 nivell III.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 31 de juliol de 2019, a les 14 hores, el Currículum Vitae  i documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (HSS Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2)  o al correu electrònic ebalanya.gipss@gencat.cat. En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.


PROCÉS DE SELECCIÓ REF. PS 02/2020, PER LA COBERTURA DEL LLOC DE TREBALL DE PSICÒLEG/A EN UN CENTRE DE L’ASSIR

Requisits:

 • Posseir la titulació de Llicenciat/da en Psicologia.

Es valorarà:

 • Experiència prèvia en centres d’ASSIR.
 • Formació complementària (Mestratge, postgraus i/o Cursos de Formació Continuada relacionats amb el seu àmbit d’actuació).
 • Coneixements relacionats amb els sistemes d’informació (SAP, ECAP).
 • Competències tècniques i professionals relacionades amb les funcions a exercir.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 9 de juliol de 2020, a les 14 hores, el Currículum Vitae,  junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat. En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.

Característiques generals:

 • La retribució i jornada de la convocatòria serà la fixada en les taules retributives i conveni d’aplicació de GIPSS (II Conveni SISCAT)pel grup professional 1.
 • Les funcions a exercir són:
 1. Atenció Psicològica individual, de parella o grupal:
 • Problemes relacionats amb la sexualitat
 • Atenció a la diversitat sexual (LGTBIQ)
 • Atenció a la violència masclista. Problemes de violència relacionats amb la salut sexual i reproductiva
 • Problemes relacionats amb la ginecologia, obstetrícia i la salut sexual
 • Problemes relacionats amb la contracepció i amb la Interrupció Voluntària de l’Embaràs (IVE)
 • Problemes relacionats amb la Salut Mental Perinatal
 • Problemes psicològics, socials i familiars relacionats amb la salut sexual i reproductiva
 1. Activitat comunitària en salut sexual i reproductiva
 2. Suport i col·laboració en el propi equip de l‘ASSIR
 3. Col·laboració, coordinació i treball conjunt amb d’altres serveis
 4. Treball docent
 5. Formació continuada i treball interprofessional
 6. Recerca
 7. D’altres funcions que li puguin ser encomandes pel seu responsable

Procés selectiu

 • El procés selectiu consistirà en:
 • Valoració de la documentació aportada: Consistirà en la baremació dels aspectes que consten a la convocatòria pel que fa a la formació i l’experiència professional.
 • Valoració dels candidats: Consistirà en una entrevista personal amb els candidats que hagin obtingut més puntuació en la baremació prèvia. En aquesta entrevista es valorarà la realització de funcions i/o tasques relacionades amb les funcions del lloc de treball.

La Gerència podrà deixar deserta la convocatòria si es considera que els aspirants no reuneixen els mèrits suficients per ocupar-lo.