ADMISSIONS I ATENCIÓ A L'USUARI

Des del Servei d'Admissions i Atenció a l'Usuari us facilitem i gestionem la informació i els tràmits necessaris per a l'estada al nostre centre hospitalari, alhora que vetllem pel compliment dels Drets i Deures dels ciutadans.

Equip

Carme Alvarez Pelegrí
Responsable UAU

Cristina Martínez Padilla
Administració

Esther Ramón Pascual
Administració

Montserrat Serra Latorre
Administració

Serveis

  • Punt d’informació, atenció telefònica i personal a l’usuari.
  • Recepció i tramitació de sol·licituds dels ingressos a: l’Hospital internament, Hospital de Dia i PADES.
  • Gestió de la llista d’espera i programació d’ingressos.
  • Punt de formalització dels ingressos comprovant tots els documents necessaris.
  • Confecció d’informes o justificants dels usuaris.
  • Punt d’informació i gestió de les reclamacions, agraïments, suggeriments i rectificació
  • Full Reclamacions   |   Full de suggeriments | Dret d'Accès de Dades
  • Gestió de les consultes externes dels pacients ingressats.
  • Coordinació dels espais existents a l’Hospital, consultes, sales...
  • Gestió de l'agenda de perruqueria.

 

 

Drets ARCO

Els drets ARCO són els drets que totes les persones poden exercir amb relació a les seves dades personals i, per tant, totes les entitats estan obligades a garantir el seu compliment.

Cada persona té dret d’exercir un control efectiu sobre les seves pròpies dades i, per tant, té dret a saber quines dades de si mateixa té l’entitat i decidir si vol que les segueixi tenint.

Per poder exercir aquest control, es reconeixen un conjunt de drets denominats Drets Arco, els quals estan reconeguts a la llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.i en el Reglament general de protecció de dades

Sol·licitud per a l’exercici dels drets ARCO:

Ubicació

El taulell d’Admissions es troba a la planta 0 de l’Hospital, davant mateix de l’entrada principal.

Horari d'atenció a l'usuari

L’horari d’atenció per tot tipus de tràmits és de 08:00 a 20:45 de dilluns a divendres.

Dissabtes de 08:00 a 13:00.

Contacte

Telèfon: 977 23 08 88

admissionsfrancoli.gipss@gencat.cat