AVIS LEGAL

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD), per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament de dades personals o per a qualsevol altra qüestió relacionada amb el mateix, les persones interessades es poden posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de GiPSS:

ebalanya.gipss@gencat.cat

C/ Joan Pau II núm. 2

 667 07 66 20