Anunci cobertura lloc de Secretari/ària de Gerència

Es fa públic l’anunci per a la cobertura d’un lloc de Secretaria/ària de Gerència.

Termini presentació sol·licituds: del  27 de gener al 8 de febrer de 2021, ambdós inclosos.

 

Anunci Funcions secretaria de GT ICS i GIPSS_