Amb el reforç d’hivern es reordena l’atenció continuada a la ciutat de Tarragona

Els professionals de GIPSS que prestaven el servei  al CAP Muralles en horari d’atenció continuada es traslladen al CAP Tàrraco

Des del passat  22 de desembre de 2018  i fins al 31 de març de 2019 el CAP Tàrraco ha  iniciat , com l’any passat, la seva activitat de reforç d’hivern obrint els dissabtes no festius a partir de les 15.00 hores, els dissabtes festius, diumenges i festius en horari diürn de les 8.00 fins a les 21.00 hores. L’objectiu d’aquest dispositiu és  el d’atendre patologia de baixa complexitat (nivells de triatge 4 i 5) que arriben com a derivació inversa des de l’Hospital Joan XXIII així com aquella activitat que es generi de forma espontània. També presta atenció al domicili en els casos en què es consideri necessari.

L’element diferenciador per aquest període 2018-2019 és que al dispositiu s’afegeixen els professionals de GIPSS que prestaven l’atenció al CAP Muralles en horari d’atenció continuada i, per tant, des del 22 de desembre s’han traslladat al CAP Tàrraco, fet que representa un canvi d’ubicació del punt d’atenció fins ara situat al CAP Muralles. Els usuaris que s’adreçaven al CAP Muralles els dissabtes, diumenges i festius en horari diürn ara podran fer-ho al CAP Tàrraco, a urgències de l’Hospital de Santa Tecla i a urgències de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. Cal assenyalar que el dispositiu ubicat  al CAP Tàrraco absorbeix  les urgències de baixa complexitat que li deriven  les urgències de l’Hospital Joan XXIII

La cobertura que es dóna al CAP Tàrraco està  formada per 2 metges, 2 infermeres, 1 administratiu i 1 zelador.