Actualització de l’horari de visites a l’Hospital Sociosanitari Francolí de Tarragona

Atesa la nova situació de la pandèmia de la Covid-19, l’hospital modifica el règim de visites i acompanyats limitant-lo a horaris de migdia i vespre.

Arran de l’actual situació epidemiològica provocada per la covid-19, a partir del diumenge 5 de desembre, l’hospital Sociosanitari Francolí de Tarragona limita  l’horari de visites a una persona per pacient en les següents franges horàries:

Matí: de 12:30 h a 14:30 h

Tarda: de 18:30 h a 20:30 h

En cas que calgui aplicar algun règim de visites extraordinari i amb caràcter excepcional, serà valorat prèviament per l’equip assistencial i comunicat a la família.