Actualització de l’horari de visites a l’Hospital Sociosanitari Francolí de Tarragona

Atesa la nova situació de la pandèmia de la Covid-19, l’hospital modifica el règim de visites i acompanyats limitant-lo a l’horari del migdia.

Arran de l’actual situació epidemiològica provocada per la covid-19, a partir del dilluns 20 de desembre, l’Hospital Sociosanitari Francolí de Tarragona limita  l’horari de visites a una persona per pacient en la franja horària de 12.30 a 14.30 h.

En cas que calgui aplicar algun règim de visites extraordinari i amb caràcter excepcional, serà valorat prèviament per l’equip assistencial i comunicat a la família.