HOSPITAL SOCIOSANITARI FRANCOLÍ

L'Hospital Sociosanitari Francolí atén les necessitats sociosanitàries dels usuaris que ho requereixin per tal de millorar la seva qualitat  de vida i adaptar les expectatives dels pacients i les seves famílies. El centre disposa de 152 llits distribuïts en dues plantes que donen cobertura a diverses tipologies de pacients.

A més, ofereix atenció complementària en les següents especialitats: teràpia ocupacional, logopèdia, psicologia, treball social, rehabilitació, fisioteràpia, dietètica, farmàcia i animació sociocultural.

Equip

L’equip està integrat per un conjunt de professionals competents en les àrees específiques d'atenció sociosanitària que formen un equip multidisciplinari.

Cap de Servei d'internament: Eugénia Sopena

Direcció d’infermeria: Jesús Esteve

Adjunta Direcció d'infermeria: Ana Zornoza

Referent de qualitat:  Emma Folch

Metges/esses: Elena  Moltó,  Núria Martí, Montse Guardia, Olga Diaz, Jacqueline Marttini,  Eugenia Sopena, Ángel Pobo, Mayela Macias

Equip Polivalent d’ Infermeria

Treball social sanitàri: Gemma Claret, Teresa Flores,  Josefina Florensa

Psicòlogues: Laia Borràs, Eva Vera

Dietista: Pilar Amigó

Farmàcia: Loreto Veciana

Serveis

  • Atenció integral a la persona malalta i a la seva família
  • Diagnòstic i avaluació especialitzada
  • Rehabilitació i promoció de l'autonomia, adaptació a possibles discapacitats produïdes per malaltia i reinserció a domicili
  • Tractament dels trastorns cognitius i de la problemàtica associada
  • Suport i atenció a persones amb malaltia avançada incurable
  • Suport i informació a les famílies
  • Ingressos temporals per a suport o dificultats del cuidador
  • Coordinació durant l’ ingrés i a l'alta amb els serveis sanitaris i socials de l'entorn per tal que la persona estigui ben atesa
  • Cobertura a càrrec del Servei Català de la Salut i de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials per a la majoria dels serveis

Àmbits assistencials

Docència

Olga Salvat Salvat: professora associada  de Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili URV.