Representació Sindical

 

Comitè d'empresa

 

El comitè d'empresa és l'òrgan representatiu i col·legiat del conjunt dels treballadors de l'empresa, per a la defensa dels seus interessos.

 Alliberats sindicals

La Llei 19/2014 estableix l'obligatorietat de fer públic el nombre d’ alliberats sindicals, amb la indicació dels sindicats corresponents, els costos que els alliberaments generen i el nombre d'hores sindicals utilitzades.

 


 


Terminis d’actualització: Anual
Última actualització: 11 de gener de 2019
Última revisió: 11 de gener de 2019