Representació Sindical

 

Comitè d'empresa

Des del 26 de juny de 2019, el  comitè de empresa de GiPSS està compost per :

CCOO: 8 membres

AMIC: 5 membres

Prevenció de riscos laborals: 3 delegats

Hores sindicals

Comitè 2020 (PDF)

Comitè 2019 (PDF)

Comitè 2018 (PDF)

Comitè 2017 (PDF)

Comitè 2016 (PDF)

Comitè 2015 (PDF)

Alliberats sindicals

La Llei 19/2014 estableix l'obligatorietat de fer públic el nombre d’ alliberats sindicals, amb la indicació dels sindicats corresponents, els costos que els alliberaments generen i el nombre d'hores sindicals utilitzades.

Alliberats sindicals 2020 (PDF)

Alliberats sindicals 2019 (PDF)

Alliberats sindicals 2018 (PDF)

Alliberats sindicals 2017 (PDF)

Alliberats sindicals 2016 (PDF)

Alliberats sindicals 2015 (des de juny 2015) (PDF)

Alliberats sindicals 2015 ( fins a 17 de juliol 2015) (PDF)


Terminis d’actualització: Anual
Última actualització: 31 de desembre de 2020
Última revisió: 20 de desembre de 2021