Dades d'ocupació (professionals)

 

Llocs de treball

 

Pròrroga 2019 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. (WEB externa)

 

Per accedir als dades  d'anys anteriors, feu clic aquí (haureu de seleccionar any i entitat). (Web externa)

 

Dades d'ocupació. Generalitat de Catalunya (Web externa)

 

Relació dels llocs de treball del sector públic de la Generalitat de Catalunya. (WEB externa)

 

 

Pròrroga del pressupostos 2017, fins que entrin en vigor els pressupostos 2018. (WEB externa)

Personal estructural i cojuntural 2017 (PDF)

Personal 2017 (projecte) (WEB externa)

Personal estructural i cojuntural 2016 (PDF)

Personal 2016 (projecte) (WEB externa)


Retribucions

 

Pròrroga 2019 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. (WEB externa)

 

Per accedir als dades  d'anys anteriors, feu clic aquí (haureu de seleccionar any i entitat). (WEB externa)

 

Taules retributives dels empleats públics de l'Administració de la Generalitat. (WEB externa)

 

Pròrroga del pressupostos 2017, fins que entrin en vigor els pressupostos 2018. (WEB externa)

Retribucions 2017  (WEB externa)

Retribucions 2016  (WEB externa)

 


 

Indemnitzacions

 

2018: Cap indemnització.

 

2017: Cap indemnització.

2016: Cap indemnització.


 

Personal adscrit

Informació relativa als llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de  contractes signats amb l'entitat que, en virtut del contracte, dugui a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment públic.

 

Actualització 2017-2018  (PDF)

 

 

Publicació 2015- 2016 (PDF)


Terminis d’actualització: Contínua
Fonts:Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda / Departament de Polítiques digitals i Administració Publica de la Generalitat de Catalunya/ Govern obert
Última actualització: 15 de març de 2019
Última revisió: 17 de juliol  de 2019