Dades d'ocupació (professionals)

 

Llocs de treball

 

La Llei de finances públiques de Catalunya estableix que, si per qualsevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considera prorrogat automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials. Atès que l’any 2018 no es va aprovar el pressupost, el darrer pressupost aprovat que es prorroga és el de l’any 2017.

 

Relació de llocs de treball. Actualització 14/09/2017 (PDF)

Relació dels llocs de treball del sector públic de la Generalitat de Catalunya. (WEB externa)

 

Personal estructural i conjuntural 2018 i projecte 2019 (PDF)

Pròrroga 2019 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. (WEB externa)

 

La Llei de finances públiques de Catalunya estableix que, si per qualsevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considera prorrogat automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials. El darrer pressupost aprovat que es prorroga és el de l’any 2017.

Pròrroga del pressupostos 2017, fins que entrin en vigor els pressupostos 2018. (WEB externa)

 

Personal estructural i conjuntural 2017 (PDF)

Personal 2017 (projecte) (WEB externa)

 

Personal estructural i conjuntural 2016 (PDF)

Personal 2016 (projecte) (WEB externa)

 

Per accedir als dades  d'anys anteriors, feu clic aquí (haureu de seleccionar any i entitat). (Web externa)

 

Dades d'ocupació. Generalitat de Catalunya (Web externa)

 


Retribucions

La Llei de finances públiques de Catalunya estableix que, si per qualsevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considera prorrogat automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials. Atès que l’any 2018 no es va aprovar el pressupost, el darrer pressupost aprovat que es prorroga és el de l’any 2017.

 

Retribucions 2019 (projecte) (PDF)

Pròrroga 2019 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. (WEB externa)

 

La Llei de finances públiques de Catalunya estableix que, si per qualsevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considera prorrogat automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials. El darrer pressupost aprovat que es prorroga és el de l’any 2017.

Retribucions  2018 (PDF)

 

Retribucions 2017 (PDF)

 

Retribucions 2016 (PDF)

 

Per accedir als dades  d'anys anteriors, feu clic aquí (haureu de seleccionar any i entitat). (WEB externa)

 

Taules retributives dels empleats públics de l'Administració de la Generalitat. (WEB externa)

 


 

Indemnitzacions

 

2018: Cap indemnització.

2017: Cap indemnització.

2016: Cap indemnització.


 

Personal adscrit

Informació relativa als llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de  contractes signats amb l'entitat que, en virtut del contracte, dugui a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment públic.

Actualització 2017-2018  (PDF)

Publicació 2015- 2016 (PDF)


Terminis d’actualització: Contínua
Fonts:Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda / Departament de Polítiques digitals i Administració Publica de la Generalitat de Catalunya/ Govern obert
Última actualització: 15 de març de 2019
Última revisió: 17 d'octubre  de 2019