Alts càrrecs, personal directiu i funció pública

 

Aquí trobarà informació sobre els llocs de treball a GiPSS, les retribucions, la representació sindical i les convocatòries d'ocupació.

A més, proporcionem informació sobre la compatibilitat de feines, les llistes d'accés a formació i les polítiques de transparència relacionades amb els alts càrrecs.

 

Direcció pública de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic (WEB externa)

 

Alt càrrec GiPSS (WEB interna)

 

Funció pública de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic (WEB externa)

III Conveni Col.lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, centres d'Atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. (PDF) Vigent des del 1 de gener de 2021, i fins 31 de desembre de 2024.
II Conveni Col.lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, centres d'Atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. Vigent des del 21 de novembre 2018, i fins 31 de desembre de 2020. Denunciat el 15 de desembre de 2020 (PDF).
I Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, centres d'Atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. Vigència 01/01/2016 a 31/12/2016. (PDF)  Segons acord assolit el 19/12/2017, prorroga la   vigència fins 31 de desembre de 2018.

 

Llocs de treball de GiPSS  (WEB interna)

Retribucions de GiPSS (WEB interna)

Indemnitzacions de GiPSS (WEB interna)

Convocatòries i resultats de processos selectius de GiPSS (WEB interna)

Representació Sindical de GiPSS (WEB interna)

Acords i pactes de naturalesa laboral i sindical de GiPSS (WEB interna)

Compatibilitat dels professionals del sector públic de salut de GiPSS (WEB interna)

Formació GiPSS  (WEB interna)

 

Avís legal: Gestió i Prestació de Serveis de Salut permet la reutilització dels continguts i de les dades a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció, més enllà de les condicions bàsiques establertes en els article 8 i 9 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic i que estableix: No desnaturalitzar el sentit de la informació, citar sempre la font de la informació, autor o titular, i mencionar la data de l'última actualització de la informació. En el cas que s'atorgui una llicència a una obra aquesta és la que prevaldrà i s'haurà d'especificar la informació concreta, comercial o no comercial, per a la que es concedeix la reutilització, la durada, les obligacions del beneficiari i de l'organisme concedent, la responsabilitat d'ús i la modalitat financera. No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l'entitat en publicacions i webs no corporatius