Consell d'Administració                                                                                                      

 

El màxim òrgan de govern de GiPSS és el Consell d'Administració, assumeix la planificació i la direcció estratègica de l'organització, el control de la gestió realitzada per la Direcció, el rendiment de comptes al Departament de Salut i al Govern de la Generalitat de Catalunya i acompleix amb les responsabilitats derivades dels Estatuts de GiPSS .

 

Sr. Ramon Descarrega  Queralt- President. (PDF) - Fitxa de perfil(PDF)       presidencia.gipss@gencat.cat

Sra. Misericòrdia Carles Lavila - Vicepresidenta. (PDF) -Fitxa de perfil (PDF)     conselladministracio.gipss@gencat.cat

Sr. Juan Jacobo Aguilar Naranjo - Vocal. (PDF)- Fitxa de perfil (PDF)       conselladministracio.gipss@gencat.cat

Sr. Sebastià J. Santaugènia González - Vocal. (PDF)-Fitxa de perfil (PDF)      conselladministracio.gipss@gencat.cat

Sr. Azael Fabregat Llangostera - Vocal. (PDF)- Fitxa de perfil (PDF)       conselladministracio.gipss@gencat.cat

Sr. Ramon Maria Miralles Pi - Vocal. (PDF) - Fitxa de perfil (PDF)         conselladministracio.gipss@gencat.cat

Sr. Antoni Salvà Casanovas - Vocal. (PDF) - Fitxa de perfil (PDF)         conselladministracio.gipss@gencat.cat

Sra. Carme Ferré Grau - Vocal. (PDF) - Fitxa de perfil (PDF)       conselladministracio.gipss@gencat.cat

 

D'acord amb l'article 63 de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, no es percep cap tipus de dret d'assistència per concurrència a reunions d'òrgans de Govern de Consells d'Administració o de qualsevol altre òrgan  col.legiat de l'Administració de la Generalitat o/i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic.

Consell d'Administració  fins 9 d'octubre de 2018 (PDF)


Terminis d’actualització: Contínua
Última actualització: 12 de febrer  de 2020
Última revisió: 17 de febrer  de 2020