Consell d'Administració, des del 7 de setembre de 2021                                                                                                    

 

El màxim òrgan de govern de GiPSS és el Consell d'Administració, assumeix la planificació i la direcció estratègica de l'organització, el control de la gestió realitzada per la Direcció, el rendiment de comptes al Departament de Salut i al Govern de la Generalitat de Catalunya i acompleix amb les responsabilitats derivades dels Estatuts de GiPSS .

 

Sra. Dolça Cortasa Vidal (PDF)- Presidenta (nomenament 7/09/2021) (PDF)    presidencia.gipss@gencat.cat

Sra. Misericòrdia Carles Lavila (PDF) - Vicepresidenta (renovació càrrec 2/02/2021) (PDF)  conselladministracio.gipss@gencat.cat

Sra. Mercè Clols Jové (PDF)- Vocal (nomenament 9/06/2020) (PDF)     conselladministracio.gipss@gencat.cat

Sr. Sebastià J. Santaugènia González  (PDF) - Vocal (nomenament 9/10/2018) (PDF)  conselladministracio.gipss@gencat.cat

Sra. Roser Ricomà Muntané (PDF) - Vocal (nomenament 9/06/2020) (PDF)   conselladministracio.gipss@gencat.cat

Sra. Ramona Tigell Gironès (PDF) - Vocal (nomenament 09/06/2020) (PDF)  conselladministracio.gipss@gencat.cat

Sr. Antoni Salvà Casanovas  (PDF) - Vocal (renovació càrrec 2/02/2021) (PDF)  conselladministracio.gipss@gencat.cat

Sr. Romà Vilanova i Llombart  (PDF) - Vocal (nomenament 9/06/2020) (PDF)  conselladministracio.gipss@gencat.cat

 

Telèfon de contacte  977191292

 

D'acord amb l'article 63 de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, no es percep cap tipus de dret d'assistència per concurrència a reunions d'òrgans de Govern de Consells d'Administració o de qualsevol altre òrgan  col.legiat de l'Administració de la Generalitat o/i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic.

 

Consell d'Administració des del 9 de juny de 2020, fins 7 de setembre de 2021 (PDF)

Consell d'Administració des de el 9 d'octubre de 2018, fins  9 de juny de 2020  (PDF)

Consell d'Administració  fins 9 d'octubre de 2018 (PDF)


Terminis d’actualització: Contínua
Última actualització:  19 de desembre de  2021
Última revisió: 19 de setembre de 2022