Subvencions

  • Subvencions i ajuts previstos: No es preveu cap convocatòria de subvencions
  • Subvencions i ajuts atorgats: No s'han convocat subvencions en els darrers cinc anys
  • Control financer de les subvencions i ajudes: No s'han convocat subvencions en els darrers cinc anys

 


Terminis d’actualització: Anual
Fonts: Departament Econòmic Financer GiPSS

Última actualització: 14 d'agost de 2018
Última revisió: 14  d'agost de 2018