Subvencions

Subvencions i ajuts previstos: No es preveu cap

Ajuts i subvencions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (Web externa)

Subvencions i ajuts atorgats: No s'han convocat subvencions en els darrers cinc anys

Control financer de les subvencions i ajudes: No aplica en els darrers cinc anys

 


Terminis d’actualització: Anual

Fonts: Departament Econòmic Financer GiPSS

Última actualització: 2 de gener de 2021
Última revisió: 26 d'octubre  de 2021