Subvencions

  • Subvencions i ajuts previstos: No es preveu cap
  • Subvencions i ajuts atorgats: No s'han convocat subvencions en els darrers cinc anys
  • Control financer de les subvencions i ajudes: No aplica en els darrers cinc anys

 


Terminis d’actualització: Anual
Fonts: Departament Econòmic Financer GiPSS

Última actualització: 20 de febrer de 2019
Última revisió: 20  de febrer  de 2019