Relacions de béns

 

En el document següent consta els diferents drets que té GiPSS sobre un bé,  amb especificació dels tipus d'ús, la superfície  i l'adreça.

 

Actualització 2018- març 2019 (PDF)

 

Béns mobles d'especial valor (no aplica)

 

 

Actualització 2017 (PDF)

Publicació 2015- 2016 (PDF)


Terminis d’actualització: Anual
Fonts: Direcció Administrativa GiPSS

Última actualització: 25 de març de 2019
Última revisió: 25 de març de 2019