Patrimoni

 

La informació relativa a la gestió patrimonial, fa referencia a les dades més rellevants de l'inventari general de béns immobles de domini públic i la referent a la gestió del patrimoni.

 

Relació de bens. Actualització 2022 (PDF)

 

Relació de bens. Actualizació  2019-2021 (PDF)  

 

Gestió de patrimoni 2021 (PDF), dades extretes de Auditoria 2021 (PDF)

Gestió de patrimoni 2020 (PDF), dades extretes de Auditoria 2020 (PDF)

Gestió de patrimoni 2019 (PDF), dades extretes de Auditoria 2019 (PDF)

Relació de bens. Actualizació 2018 (PDF)   
Gestió de patrimoni 2018 (PDF), dades extretes de l'Auditoria 2018 (PDF)
Relació de bens. Actualizació 2017 (PDF)      
Gestió de patrimoni 2017  (PDF), dades extretes de l'Auditoria 2017 (PDF)

 

Béns mobles d'especial valor (no aplica)


Terminis d’actualització: Anual
Fonts: Direcció Administrativa GiPSS

Última actualització: 31 de desembre de 2022
Última revisió: 17 de març de 2023