Pressupost

 

La Llei de finances públiques de Catalunya estableix que, si per qualsevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considera prorrogat automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials.

 

2021

Pressupostos Departament de la Vicepresidència i de Economia i Hisenda           

Anàlisis de les finances  públiques de la Generalitat de Catalunya. Estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera


Criteris d'aplicació de la pròrroga del pressupost 2020 mentre no entri  en vigor el del 2021 (PDF)

Portal dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a  2021 - Informe d'execució  IME  (WEB externa)

2020

Prórroga pressupost 2017 mentre no entri en vigor el del 2020 (PFD)

Pressupost 2020 Estat d'ingressos i despeses    (PDF)

Pressupost 2020 Estat financer (PDF)

Portal dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2020 - Informe mensual d'execució IME 2020 (WEB externa)

2019

Pressupost 2019 (projecte). Estat d'ingressos i despeses    (PDF)

Pressupost 2019 (projecte). Estat financer.    (PDF)

Pressupost - Informe mensual d'execució IME  2019 (WEB externa)

2018

Pressupost 2017 prorrogat pel 2018 -  Informe mensual d'execució IME  2018. (WEB externa)

La Llei de finances públiques de Catalunya estableix que, si per qualsevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considera prorrogat automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials. El darrer pressupost aprovat que es prorroga és el de l’any 2017.

2017

Pressupost  2017  (Web externa)

Informe mensual d'execució IME 2017 (Web externa)

2016

Pressupost 2016 (Web externa)

Informe mensual d'execució IME 2016 (Web externa)

 

Per accedir a dades d'anys anteriors, feu clic aquí (WEB externa)


Terminis d' actualització: Anual
Fonts: Departament de la Vicepresidencia i Economía i Hisenda de la Generalitat de Catalunya

Darrera actualizació: 26 de gener de 2021
Última revisión: 26 d'octubre de 2021