Pressupost

 

La Llei de finances públiques de Catalunya estableix que, si per qualsevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considera prorrogat automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials. Atès que l’any 2018 no es va aprovar el pressupost, el darrer pressupost aprovat que es prorroga és el de l’any 2017.

 

Pressupost 2019 (projecte). Estat d'ingressos i despeses    (PDF)

Pressupost 2019 (projecte). Estat financer.    (PDF)

Pressupost - Informe mensual de execució IME  2019 (WEB externa)

 

Pressupost -  Informe mensual de execució IME  2018. (WEB externa)

La Llei de finances públiques de Catalunya estableix que, si per qualsevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considera prorrogat automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials. El darrer pressupost aprovat que es prorroga és el de l’any 2017.

 

Pressupost  2017  (Web externa)

Informe mensual de execució IME 2017 (Web externa)

 

Pressupost 2016 (Web externa)

Informe mensual de execució IME 2016 (Web externa)

 

Per accedir a dades d'anys anteriors, feu clic aquí (WEB externa)

 

 

Análisis de las finanzas  públicas de la Generalitat de Cataluña. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera  (WEB externa)

 

 


Terminis d' actualització: Anual
Fonts: Departament de la Vicepresidencia i Economía i Hisenda de la Generalitat de Catalunya

Darrera actualizació: 29 de gener de 2019
Última revisión: 16 d'octubre de 2019