Contractació pública

A continuació podeu trobar els enllaços al Portal del Contractant, al Registre Públic de Contractes, i a les clàusules signades amb el CatSalut . També trobareu actualitzada la informació relativa als convenis, aliances i altres contractes subscrits per GiPSS.

 

  • A la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (WEB externa) de la Generalitat de Catalunya, trobareu els anuncis de  licitació, adjudicació i contractes concertats per GiPSS, i la informació sobre els contractes programats, modificats, prorrogats, anul.lats i resolucions anticipades. Així mateix, us podreu descarregar els plecs de clàusules particulars, els plecs tècnics, els projectes constructius i tota la documentació relativa a les licitacions de GiPSS.

                 Òrgan de contractació:

                 Consell d'Administració de Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS).

                 Carrer Joan Pau II, 2

                 Telèfon: 977191292

                 Fax: 977220846

                 Correu electrònic: mmartinez.gipss@gencat.cat

 

                                                                                                                                                                          Dades estadístiques de contractació (WEB externa)

 

 

 

 

 

 

Acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació elaborats per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (WEB externa)

Preguntes i respostes més freqüents en les consultes en matèria de contractació (WEB externa)

Resolucions dels recursos especials, nul·litats, resolucions judicials definitives, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes (WEB externa)

Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública (PDF)

Codi de bones pràctiques en la contractació pública dels serveis d'atenció a persones (PDF)

Codi de bones pràctiques en la contractació pública de serveis de neteja (PDF)

Codi per a una contractació pública socialment responsable (PDF)