Oferta Laboral

L’empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut selecciona:

METGE ESPECIALISTA (ref. PS 02/18*)

Requisits: Llicenciatura en medicina, especialitat en Medicina Interna o Medicina Familiar i Comunitària.
Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari.
S’ofereix: Contractació temporal, a temps parcial per cobertura d’excedència.
Presentació de sol·licituds: Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, tenen fins al dia 6 d’agost de 2018, a les 15 hores, per presentar Currículum Vitae i documentació acreditativa al Departament de RH de GIPSS (HSS Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic ebalanya.gipss@gencat.cat. En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.

*Millora interna publicada en data 3 de maig de 2018, que va quedar deserta.