Perfil del contractant

 

Presentació

A la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, trobareu els anuncis de licitació, adjudicació i contractes concertats per GiPSS. 

Així mateix, us podreu descarregar els plecs de clàusules particulars, els plecs tècnics, els projectes constructius i tota la documentació relativa a les licitacions de GiPSS.