Suggeriments, reclamacions  i peticions

Aquí podeu descarregar  els formularis  per tal de fer-nos arribar   els vostres suggeriments, agraïments, queixes  o reclamacions.

Cal emplenar-los amb les vostres dades i  presentar-los  al Servei d’Admissions  a la Planta Baixa de l’ Hospital Sociosanitari  Francolí, de dilluns a divendres de 8:00h a 20:00h  i els dissabtes  de 8:00h a 13:00h.

Des de GiPSS us donarem resposta  amb la màxima celeritat  possible.

FULL DE SUGGERIMENTS

FULL DE RECLAMACIONS

FULL DE PETICIONS