Serveis i àrees assistencials 


 Cartera de serveis


 Atenció hospitalària

 • Subaguts
 • Convalescència
 • Cures Pal·liatives
 • Llarga Estada

 

Atenció ambulatòria

 • PADES Tarragona
 • PADES Tarragonès
 • PIUC PADES
 • UFISS Geriàtrica
 • UFISS Cures Pal·liatives
 • Rehabilitació cognitiva
 • Hospital de Dia
 • Serveis de Valoració de la Dependència (SEVAD)
 • Equips de Valoració i Orientació (EVO)
 • Consultes externes. Equip d'Avaluació Integral Ambulatòria (EAIA)
 • CAS Drogodependències
 • Rehabilitació extrahospitalària
 • Unitat de suport al centre de paràlisi cerebral la Muntanyeta

 

Atenció complementaria

 • Teràpia Ocupacional
 • Logopèdia
 • Psicologia
 • Treball Social
 • Rehabilitació i fisioteràpia
 • Dietètica
 • Farmàcia
 • Animació Sociocultural

 

Servei d'Atenció Continuada Ciutat de Tarragona (SAC)

 • Atenció d'urgències, emergències i atenció continuada de la xarxa d'atenció primària
 • Atenció telefònica 112 i 061
 • Atenció domiciliària

 

Hospital de Dia

 • Malalties neurodegeneratives
 • Malalties que cursen amb dany cerebral adquirit
 • Transtorns osteomusculars

 

Àrees Assistencials

 • GiPSS Salut
 • GiPSS Social
 • GiPSS Domiciliaria