Rehabilitació Cognitiva Personalitzada 

 

La rehabilitació neuropsicològica ajuda al pacient a la recuperació de les funcions mentals superiors (atenció, percepció, memòria, funcions executives, càlcul, orientació...), a comprendre millor les alteracions que presenta i a desenvolupar estratègies que permetin compensar els dèficits presentats.

L’usuari, mitjançant la plataforma GNPT®, treballa les funcions cognitives amb recolzament d’un psicòleg que supervisa i planifica de manera personalitzada el seu programa de tractament.

El psicòleg realitza una primera exploració neuropsicològica prèvia al tractament i una segona quan aquest finalitza.

S’elabora l'informe final on, a partir de l’anàlisi dels resultats i la evolució de l’usuari, s’inclouen recomanacions i pautes d’actuació tant per a l’usuari i com per als familiars.

L’equip de Teràpia Ocupacional està presencialment durant les sessions de tractament per tal de resoldre els dubtes dels usuaris.

Horari  i on pots trobar-nos

L'activitat es realitza els dilluns i dimecres  de 13h a 14h i dimarts i dijous de 12h a 13h en una sala ubicada a la planta -1 de l’Hospital Sociosanitari Francoli; disposa de 5 ordinadors. 

Professionals

Actualment l’equip està format per:

Dues psicòlogues .

Dues terapeutes ocupacionals

-  Una  Infermera

-  Una Treballadora Social

-  Un Metge Rehabilitador