Hospital de Dia Francolí 

L’Hospital de Dia Francolí és un recurs temporal d’acolliment diürn polivalent i flexible en quant a la tipologia de trastorns atesos, edat dels pacients, prestacions, temps d’estada i rotació.

És una unitat pel tractament i la promoció de l’autonomia de les persones afectades per malalties neurodegeneratives que cursen amb discapacitat, malalties que cursen amb dany cerebral adquirit i trastorns osteomusculars. L’objectiu principal és oferir una atenció integral i individualitzada als pacients i les seves famílies.

L’Hospital de Dia Francolí té 50 places.

 

Dies de funcionament 

De dilluns a divendres de 8.30 a 17h. Hi ha diferents torns que s'adapten a les necessitats de cada usuari:

 • Assistència diària
 • Tres dies per setmana
 • Dos dies per setmana

 

Activitats

 • Psicoestimulació cognitiva: Gnòsies, pràxies, llenguatge, càlcul, atenció concentració, memòria...
 • Orientació a la realitat.
 • Reminiscència: Tallers realitzatsper poder treballar la memòria remota mitjançant objectes, cançons, olors...
 • Psicomotricitat: Per treballar l’esquema corporal, la respiració, el ritme, seqüències...
 • Grups de Conversa.
 • RHB.
 • Reeducació de la marxa, sobre tot quan s’utilitzen mitjans tècnics.
 • Teràpia antiàlgica.
 • Reeducació d’esfínters.
 • Estimulació sensorial.
 • Logopèdia: Per millorar problemes de deglució i reeducació de la parla i el llenguatge
 • Teràpia ocupacional
 • Manteniment de les activitats bàsiques de la vida diària
 • Readaptació a l’entorn familiar i comunitari, orientada a la normalització i adaptació de l’entorn
 • Assessorament sobre adaptacions a l’habitatge
 • Educació sanitària al pacient i/o família
 • Intervenció psicològica amb el pacient i/o la família
 • Ventilació emocional al pacient i/o a la família
 • Orientació a pacient i/o família sobre serveis complementaris i/o alternatius.
 • Atenció i cures d’infermeria.
 • Entrevistes de seguiment a les famílies.

   

On som 

Està ubicat a la planta 0, ala Nord, de l’Hospital Socio Sanitari Francolí.