Hospital Sociosanitari Francolí 

L'Hospital Sociosanitari Francolí dóna cobertura als usuaris de la ciutat de Tarragona que ho requereixen amb 156 llits de les següents tipologies:

Subaguts, Convalescència, Cures Pal·liatives i Llarga Estada.

A més, ofereix una atenció complementària en les següents especialitats: terapia ocupacional, logopèdia, psicologia, treball social, rehabilitació, fisioteràpia, dietètica, farmàcia i animació sociocultural.

 


 

Serveis

  • Un conjunt de professionals competents en les àrees específiques d'atenció sociosanitària que formen un equip multidisciplinar
  • Atenció integral a la persona malalta i a la seva família
  • Diagnòstic i avaluació especialitzada
  • Rehabilitació i promoció de l'autonomia, adaptació a possibles discapacitats produïdes per malaltia i reinserció a domicili
  • Tractament dels trastorns cognitius i de la problemàtica associada
  • Suport i atenció a persones amb malaltia avançada incurable
  • Suport i informació a les famílies
  • Ingressos temporals per a suport o dificultats del cuidador
  • Coordinació durant l'ingrés i a l'alta amb els serveis sanitaris i socials de l'entorn per tal que la persona estigui ben atesa
  • Cobertura a càrrec del Servei Català de la Salut i de l'Institut Català d'assistència i Serveis Socials per a la majoria dels serveis

 

On som 

Hospital Sociosanitari Francolí

C. Joan Pau II, 2                                                                                                                              43005 Tarragona                                                                                                                                 Tel. 977 23 08 88  -  Fax. 977 22 09 94

admissionsfrancoli.gipss@gencat.cat