Etoda

Equips de teràpia en observació directa  ambulatòria.

Són equips que formen part d'un programa especial per al tractament de la tuberculosi, el qual consisteix en el tractament observat directament (Teràpia d'Observació Directa, TOD).  

 La funció d'aquests equips és garantir el correcte acompliment del tractament per part del malalt amb problemàtica social mitjançant l'observació directa: el malalt ha de prendre la medicació davant d'un terapeuta.