EVO 57

Equip de valoració i orientació

Aquest equip s’encarrega de realitzar una valoració integral de la situació de discapacitat de la persona interessada, i que prèviament ha realitzat la sol·licitud a través de la delegació del Departament de Treball, Afers Socials i Familíes.

Els Equips de Valoració i Orientació (EVO) realitzen el reconeixement i la valoració de la disminució. També duen a terme actuacions encaminades a la consecució dels beneficis assistencials i econòmics de les persones amb disminució.

Per a la valoració, l’equip (metgessa, psicòleg  i treballador social) avalua i qualifica de manera global i percentualment des dels seus àmbits professionals les seqüeles de les deficiències.


 

EVO 57  

La valoració, que es realitza al centre Hospital Sociosanitari Francolí, es centra principalment en la funcionalitat de la persona, i en les restriccions que la patologia que presenta li comporta en el seu dia a dia, i no tant en els diagnòstics o la severitat dels mateixos (es documenta amb informes que aporta l’usuari).

L’EVO 57 valora a usuaris “adults” de la zona de:

  • Alt Camp
  • Baix Penedès

 

Professionals

  • 1 Metge
  • 1 Psicòleg coordinador
  • 1 Treballadora social  
  • 1 Administrativa i la responsable (treballadora social) dels equips de la Discapacitat (EVO) i Dependència (SEVAD) 

 

 

On pot trobar-nos 

Des de febrer de 2008, l’equip de valoració i orientació es va posar en funcionament a les instal·lacions de l’Hospital Sòciosanitari Francolí, en la planta 0, amb Conveni amb el Departament de Benestar Social i Família.


 

Més informació

Per a més informació pot consultar el següent enllaç: Pàgina web del departament