CAS Drogodependències de Tarragona 

És un servei públic ambulatori, integrat a la Xarxa D’Atenció a les Drogodependències de la Generalitat de Catalunya que té per missió l’atenció integral i de qualitat a les persones amb trastorns per l’ús de substàncies i a les seves famílies, garantint la coordinació amb els dispositius sanitaris i socials del territori i complint amb les directrius del Pla Director de Salut Mental i Addiccions.

El grup de professionals que integra el CAS és un equip multidisciplinari amb tasques i funcions interdependents: Metges, Psiquiatres, Psicòlegs, Treballadors Socials, Diplomats en Infermeria, Auxiliar d’Infermeria i tècnics administratius.

El CAS està sectorialitzat territorialment i atén la població de les comarques del Tarragonès, Alt Camp i Baix Penedès.

 

Horari

Dimarts, dimecres i divendres de 8:00 a 15:00

Dilluns i dijous de 8:00 a 17:00  

 

On pot trobar-nos

CAS (Centre d’Atenció i Seguiment) de Drogodependències. Tarragona

Av. Del Dr. Mallafré, 4

43007 Tarragona

Telf./Fax: 977.29.58.92 

Està ubicat a la planta baixa del CAP Tarragonés 

(Edifici D. Recinte Hospitalari H.Joan XXIII).

Visites concertades telefònicament o personalment