Torna enrere

Comitè d'Empresa

El comitè d'empresa és l'òrgan representatiu i col·legiat del conjunt dels treballadors de l'empresa, per a la defensa dels seus interessos.


Actual (des de juny 2015)


Comitè 2014


Alliberats sindicals

La Llei 19/2014 estableix l'obligatorietat de fer públic el nombre d'alliberats sindicals, amb la indicació dels sindicats corresponents, els costos que els alliberaments generen i el nombre d'hores sindicals utilitzades.


2016


Alliberats sindicals 2016


2015


Alliberats sindicals 2015 (des de juny 2015)

Alliberats sindicals 2015 ( fins a 17 de juliol 2015)


2014


Alliberats sindicals 2014Responsable de la informació: Sr. Xavier Figueras Moreno, Director administratiu

Última actualització: 11 de gener de 2017

Última revisió: 14 de setembre de 2017