Torna enrera

Personal Adscrit

Informació relativa als llocs ocupaps per personal adscrit pels adjudicataris de  contractes signats amb l'entitat que, en virtut del contracte, dugui a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment públic.

Personal Adscrit


Responsable de la informació: Sr. Xavier Figueras Moreno, Director administratiu

Última actualització: 2 de gener  de 2017

Última revisió: 14 de setembre de 2017