Torna enrere

Conveni Col·lectiu

Primer Conveni col.lectiu de treball dels Hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. Vigencia 01012015 a 31122016


Comunicació adhesió al Conveni 11 juny 2015


 Denunciat el 23 de desembre de 2016


 Vigent fins: 31 de desembre de 2018, segons acord assolit el 19/12/2017.

 

Responsable de la informació: Sr. Xavier Figueras Moreno, Director administratiu

Última actualització: 18 de gener  de 2018

Última revisió: 18 de gener de 2018