Torna enrere

Memòria de Programa

S’hi inclou la indicació de a quins objectius del programa de l'agrupació contribueix GiPSS (és a dir, no es defineixen objectius propis), les activitats que desplega per a contribuir al seu assoliment, els indicadors de gestió que mesuren fonamentalment la seva activitat (i per tant han de ser diferents dels definits des de l’òptica de l’agrupació en el seu conjunt) i els recursos que s’hi assigna.

Memòria de programa 2017 (projecte)


Per accedir a les memòries d'anys anteriors, feu clic aquí (haureu de seleccionar any i entitat)


Responsable de la informació: Sr. Xavier Figueras, Director administratiu

Última actualització: 23 de juny de 2017

Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Última revisió: 14 de setembre de 2017