Torna enrere

Funcions GiPSS

Són funcions de l'empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut les següents:

- Prestar serveis d'atenció sanitària i de salut mental, com tambè de promoció de la salut, prevenció de la malaltia atenció sociosanitària a la població.

- L'execució de programes institucionals en matèria de protecció de la salut, prevenció de la malaltia, assistència sanitària i sociosanitària i rehabilitació.

- Desenvolupar programes d'investigació en l'àmbit de la salut i col.laborar amb la universitat i la resta d'institucions competents en matèria de docència i recerca.

- Desenvolupar totes les actuacions que siguin precises per al compliment dels seus objectius, com també les actuacions en relació amb les funcions esmentades anteriorment que li siguin encomanades.


Responsable de la informació: Sr. Xavier Figueras, Director administratiu

Última actualització: 18 d'agost de 2016

Última revisió: 14 de setembre de 2017