Torna enrere

Missió, visió i valors

La MISSIÓ identifica la finalitat bàsica de la empresa, la VISIÓ és el projecte de futur i proporciona la direcció que s'ha de seguir i, els VALORS indiquen la manera de fer, d'actuar, constitueixen la base sobre la qual s'estableix la cultura de l'organització. 


Responsable de la informació: Sr. Xavier Figueras, Director administratiu

Última actualització: 18 d'abril de 2017, d'acord amb la aprovació pel Consell d'Administracio de GiPSS

Última revisió: 14 de setembre 2017