Torna enrere

Estatuts

Estatuts aprovats mitjançant Acord de Govern, de 20 de juliol de 1992, d'autorització del Servei Català de la Salut per a crear l'empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut.


                                Estatuts GiPSS


Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya

 

Responsable de la informació: Sr. Xavier Figueras, Director administratiu

Última actualització: 3 de d'abril  de 2017

Font:   Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya

Última revisió: 14 de setembre de 2017