Torna enrere


Comitè de Direcció


Nom

Càrrec

Perfil i trajectòria

Rafael Gràcia i Escoriza

Gerent

Dr. Gràcia

Xavier Figueras Moreno

Direcció Administració General

Sr. Figueras

Rami Qanneta

Direcció Assistencial /Centre

Dr. Qanneta

Pilar Gullí Galvez

Direcció Econòmic financera

Sra. Gullí

Elena Garayalde Martin

Direcció de Persones i Organització

Sra.Garayalde

Elena Moltó Llarena

Direcció Mèdica HSS Francolí

Dra. Moltó

Pilar Cabrera Tomàs

Direcció  d'Infermeria HSS Francolí

Sra. Cabrera
Responsable de la informació: Sr. Xavier Figueras, Director administratiu 

Última actualització: 24 de gener  de 2017.

Última revisió: 14 de setembre de 2017