Torna enrere

Alt càrrec


Nomenament Rafael Gràcia Escoriza,  gerent únic de GiPSS i ICS.   

 

Perfil i trajectoria gerent GiPSS.


Funcions del gerent de GiPSS.      


Càrrecs públics. Departament de Governació.

Declaracions de béns patrimonials

Declaracions d'activitats

RetribucionsAcord de Govern 82/2016. Bones pràctiques alts càrrecs (deixa sense efecte l'Acord 19/11/2013).


Grups d'interès

En aquest Registre s'hi han d'inscriure obligatòriament totes les persones físiques o jurídiques que la Llei considera com a grups d'interès, així com totes les activitats d'influència directa o indirecta que duguin a terme aquests grups d'interès.


Registre de grups d'interès


Activitats dels alts càrrecs  (marc Acord de Govern 82/2016) 


Agenda gerent GiPSS i ICS


Responsable de la informació: Sr. Xavier Figueras, Director administratiu

Última actualització: 29 de setembre de 2017, d'acord amb la normativa.

Fonts: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Departament de Justicia i Transparència ICS.

Última revisió: 29 de setembre de 2017