Torna enrere

Informació organitzativa i de funcionament


1. Govern

          · Consell d'Administració

          · Comitè de Direcció

     

2. Model organitzatiu

El Codi Ètic, l'organigrama i funcions, són documents que descriuen els codis de conducta professional, l'estructura organitzativa de comandament i els àmbits de responsabilitat dels integrants de GiPSS.


3. Cartera de serveis i avaluació de la qualitat


4. Plans i programes anuals i plurianuals

Els documents adjunts defineixen les principals línies d'actuació de l'entitat.


5. Drets i deures del ciutadà

6. Procediments administratius

7. Normativa