Torna enrere

Relació de béns

En el document següent consta els diferents drets que té GiPSS sobre un bé,  amb especificació dels tipus d'ús, la superfície  i l'adreça.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Béns immobles


Béns mobles d'especial valor (no aplica)Responsable de la informació: Sr. Xavier Figueras, Director administratiu

Última actualització: 18 de gener 2017

Última revisió: 14 de setembre de 2017