Torna enrere 

Convenis, aliances i entitats participades

El Registre de convenis de col·laboració i cooperació és un instrument de publicitat i transparència on s'inscriuen tots els convenis i acords que l'entitat signa amb entitats públiques i privades, i els encàrrecs de gestió.

               Convenis i Encàrrecs de Gestió Entitats participades

Webs corporatius

 

Responsable de la informació: Sr. Xavier Figueras, Director administratiu

Última actualització: 17 de gener de 2018

Última revisió: 17 de gener de 2018