Torna enrere


CONTRACTACIÓ

A continuació podeu trobar els enllaços al Portal del Contractant, al Registre Públic de Contractes, a les clàusules signades amb el CatSalut i altres contractes.

1. Perfil del Contractant

A la PLATAFORMA de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, trobareu els anuncis de licitació, adjudicació i contractes concertats per GiPSS.

Així mateix, us podreu descarregar els plecs de clàusules particulars, els plecs tècnics, els projectes constructius i tota la documentació relativa a les licitacions de GiPSS. 

Òrgan de contractació: 

Gestió i Prestació de Serveis de Salut. Consell d'Administració de GiPSS.               

Carrer Joan Pau II, 2

Telèfon: 977191292 

Fax: 977220846   

Correu electrònic: mmartinez.gipss@gencat.cat

 
2.
Registre Públic de Contractes. Enllaç

Seleccioneu període, àmbit (Departament i Sector Públic de la Generalitat de Catalunya), Organisme d'adscripció (Departament de Salut) i Òrgan de contractació (Gestió i Prestació de Serveis de Salut GPSS)


3. Contractes amb el Catsalut . Enllaç


4. Relació de contractes

  


 

Responsable de la informació: Sr. Xavier Figueras, Director administratiu

Darrera actualització: 17 de gener de 2018

Última revisió: 17 de gener de 2018